Centrum Stomatologii i Protetyki

Leczenie z użyciem podtlenku azotu
(gaz rozweselający)

Urządzenie Master Flux Plus to urządzenie do bezpiecznego wprowadzenia pacjenta w stan przyjaznego odprężania w trakcie leczenia stomatologicznego. Dzięki zastosowaniu indywidulanego mieszalnika dozującego pacjentowi podtlenek azotu i tlen pacjent osiąga bezpieczny stan relaksu i odprężenia z jednoczesnym zachowaniem podstawowych odruchów i świadomości. Ta technika znajduje zastosowanie u dorosłych i dzieci, w tych wszystkich sytuacjach, kiedy stres przed leczeniem jest trudny do przezwyciężenia dla pacjenta. W pracy lekarza stomatologa najważniejsze jest, aby osiągnąć stan uspokojenia pacjenta. Sedacja wziewna znajduje tu zastosowanie, jako metoda bezpieczna, pozwalającą w sposób całkowity zredukować stres przed leczeniem stomatologicznym. Dodatkowym atutem sedacji wziewnej podtlenkiem azotu jest brak przeciwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych po około 20 minutach od zakończenia zabiegu.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Zadzwoń
Przyjedź